Bronze Gottfried Kumpf

Gottfied Kumpf Maulwurf
Gottfried Kumpf-Froschkönig
Gottfried Kumpf-kleine Kobold
Gottfried Kumpf-Penelope
Gottfried Kumpf-Igel
Gottfried Kumpf-Hippo
Gottfried Kumpf-Clown
Gottfied Kumpf-Mops
Gottfried Kumpf-Bubu der Uhu
Gottfied Kumpf-Eisbärenfamilie
Gottfried Kumpf-Bernhardiner Bary
Gottfried Kumpf-Panda mit Jungem